Novinky

V této rubrice nejsou žádné články.

  Informace pro rodiče z informativní schůzky ze dne 28. 8. 2018

 1. Do mateřské školy si dítě přinese:
 • Vhodné oblečení do třídy. Na pobyt venku jiné tepláky než má do třídy, obuv do třídy i na pobyt venku musí být s pevnou patou! (Na pobyt venku dávejte dětem oblečení, které si mohou zašpinit.)
 • Pyžamo na spaní (dáváme domů 1x za 14 dní).
 • Malý ručník s našitým větším poutkem (pokud bude ručník vetší, musí mít poutko uprostřed, aby ručník na věšáku nesahal na zem), dává se domů každý týden.
 • Náhradní triko, spodní prádlo, ponožky, tepláky pro případ nehody, uložené v sáčku ve skříňce.
 • Na bundy dětí našijte poutko, aby byly ve skříňkách zavěšeny!
 • Všechny věci dětem podepište fixem na textil!
 • Na schůzce si rodiče schválili, že si dítě do MŠ přinese 2 balení papírových kapesníčků (20 ks), nebo 2 krabičky s vytahovacími kapesníky, 4 ks toaletního papíru, jedno balení bílých ubrousků, plastový hrníček na pitný režim, označený značkou dítěte, pouze děti předškolního věku si přinesou kartáček na zuby, zubní pastu a kelímek (nejpozději do 21. září, noste do MŠ odpoledne).
 1. Úplata za předškolní vzdělávání se řídí Vnitřním předpisem o úplatě za předškolní vzdělávání (vyvěšeno v šatně).
 • Školné za jeden měsíc 280,- Kč
 • Děti předškolního věku (které dovrší 5 let nejpozději k 31. 8.) se v MŠ vzdělávají zdarma.
 • Školné se platí ve třech splátkách, vždy na písemné vyzvání ředitelky školy, za září – prosinec částka 4x 280,- celkem 1 120,- Kč, za leden - březen částka 3x 280,- celkem 840,- Kč a za duben – červen 3x 280,- celkem 840,- Kč. Prosím vždy o dodržení termínu úhrady školného. Úhrada školného ve třech splátkách byla schválena rodiči na informativní schůzce dne 28. 8. 2018. Školné rodiče hradí i v době prázdnin, i když dítě po celou dobu prázdnin MŠ nenavštěvuje.
 1. Úhrada za stravování dětí se platí v jídelně Základní školy Prosiměřice, u vedoucí stravování paní Miluše Worbisové a řídí se Provozním řádem školní jídelny.
   
 2.  Žádáme rodiče:
 • Podepište prosím v přiložených seznamech v šatně, že jste se seznámili se školním řádem mateřské školy (k nahlédnutí na webových stránkách).
 • Do přiložených seznamů si zapište, zda vaše dítě bude jezdit na divadelní předplatné do divadla ve Znojmě (5 představení, částka přibližně 650,- Kč – 300 předplatné, 350 doprava), na plavání do krytého bazénu Božice (10 lekcí, cena za 1 lekci přibližně 120,- Kč, 5 lekcí na podzim + 5 v jarních měsících), zda vaše dítě bude navštěvovat kroužek angličtiny (říjen – květen, vždy 1x týdně v odpoledních hodinách, cena za 1 měsíc kolem 80-100Kč, podle počtu přihlášených dětí). Všechny akce jsou omezeny do určitého počtu dětí, přednost dostanou vždy děti předškolního věku. Výše částky se budou pohybovat s ohledem na cenu dopravy. Pokud se vaše dítě z nějakého důvodu hrazené akce nezúčastní, nemá nárok na vrácení uhrazené částky!!
 1.  Rodiče si na informativní schůzce odhlasovali:
 • Cenu balíčku pro děti na Mikulášskou besídku na 80 Kč
 • Nabídku dalších divadelních a ostatních představení pro všechny děti v MŠ během školního roku
 • Nabídku na fotografování dětí v období Vánoc…
 1. Děti do mateřské školy přicházejí do 8,00 hod., kdy se MŠ z bezpečnostních důvodů uzamyká. Pozdější příchod dítěte do MŠ nahlaste prosím vždy den předem paní učitelce. Děti, které jdou domů po obědě, si rodiče vyzvednou ve 12 hod. (ne později). Děti, které odcházejí domů odpoledne, si vyzvedávejte po 14 hod. (po dohodě s učitelkou je možno i dříve).
   
 2. Provoz MŠ je od 6 – 16 hod.
   
 3. Ředitelka mateřské školy upozorňuje rodiče dětí, které dosáhly k 31. 8. 2018 věku 5 let na povinné předškolní vzdělávání svého dítěte (§ 34a odst. 2) – viz školní řád.
 • Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně. Začátek vzdělávání stanovila ředitelka školy od 8 hod.
 • Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin, viz organizace školního roku v základních a středních školách.
 • Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle §182a školského zákona.

 

Omlouvání nepřítomnosti dítěte

 • Nepřítomné dítě omlouvá zákonný zástupce dítěte.
 • Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.
 • Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.
 • Oznámení nepřítomnosti je možné provést:
                  a) telefonicky, písemně nebo osobně ředitelce školy
                  b) telefonicky, písemně nebo osobně třídní učitelce
 • Pokud zákonný zástupce dítěte bude chtít své dítě uvolnit na delší dobu, např. z důvodu dovolené … podá u ředitelky školy (minimálně 14 dnů před plánovanou nepřítomností dítěte) Žádost o uvolnění z předškolního vyučování.
 • (Formulář žádosti u ředitelky školy).

 

Oznámení

Na příkaz starosty Městyse Prosiměřice oznamuje ředitelka mateřské školy rodičům, že k mateřské škole je vjezd motorových vozidel zakázán!

Vjezd k mateřské škole je možný jen na povolení úřadu Městyse Prosiměřice!