Organizace vzdělávání

 

V současné době naši mateřskou školu navštěvuje 54 dětí z naší obce a okolních obcí.

Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla ve věku od tří do šesti let a jsou rozdělovány do dvou věkově smíšených tříd.

Zápis dětí do mateřské školy vyhlašuje ředitelka podle platné legislativy. Děti jsou přijímány v souladu se zákonnými normami podle kritérií, vydaných ředitelkou školy. Děti jsou do tříd zařazovány podle přání rodičů a počtu uvolněných míst v jednotlivých třídách, pojmenovaných Motýlci a Berušky.

Třídní vzdělávací programy navazují na školní vzdělávací program, shodují se ve výběru úkolů i témat, liší se ve volbě metod, organizačních forem a výchovných prostředků.

Název Školního vzdělávacího programu „Jaro, léto, podzim, zima, v naší školce je to prima“ napovídá o smyslu poslání naší výchovně vzdělávací práce. Hlavní snahou všech zaměstnanců školy je učinit dítě šťastné a spokojené.

Fotogalerie: Budova mateřské školy

Zahrada mateřské školy