Režim dne:

 

6,00 – 8,30

Doba určená pro příchod dětí do mateřské školy a předávání dětí pedagogickým pracovníkům k předškolnímu vzdělávání. Děti již přítomné v mateřské škole vykonávají volně spontánní zájmové aktivity.

8,30 – 9,30

Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, ranní svačina, řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu. Osobní hygiena, příprava na pobyt venku.

9,30 – 11,30

Pobyt dětí venku

11,30 – 12,00

Oběd, osobní hygiena dětí, ukládání dětí ke spánku.

12,00 – 13,45

Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

13,45 – 14,00

Odpolední svačina

14,00 – 16,00

Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí. Doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci.